De griepepidemie in de eerste maanden van het jaar heeft de bevolkingsaanwas licht afgeremd. In het eerste halfjaar van 2018 kwamen er ruim 32.000 inwoners bij, meldt het CBS. De Nederlandse bevolking telt daardoor 17,2 miljoen mensen.

Die toename is minder groot dan in de eerste zes maanden van 2017, toen de bevolking met 35.000 groeide. Volgens het statistiekbureau wordt het verschil veroorzaakt door meer overlijdens in de eerste drie maanden van dit jaar. In die periode stierven er vooral meer mensen van 65 jaar en ouder, mede als gevolg van een langdurige griepgolf die tot halverwege april heeft geduurd.

Immigranten

De natuurlijke aanwas in de eerste zes maanden bedroeg per saldo duizend mensen: er werden 82.000 kinderen geboren terwijl er 81.000 mensen stierven.

Verder lieten zich ruim 100.000 immigranten bij gemeenten inschrijven en vertrokken er 69.000 mensen.

Bron: ANP