De conditie van parkinsonpatiënten wordt beter door toedienen van een injectie met exenatide. De injectie wordt normaal gesproken gebruikt om de bloedsuikerspiegel te verlagen van mensen met diabetes type 2.

De onderzoekers zijn hoopvol. Zij denken dat exenatide het verloop van Parkinson kan vertragen en dat het medicijn symptomen van de ziekte onder controle kan houden.

Puntensysteem als graadmeter

Het onderzoek is uitgevoerd in een groep van zestig parkinsonpatiënten, waarvan de helft een injectie met exenatide en de ander een placebo kreeg. Bij aanvang van het onderzoek en na elke twaalf weken zijn de deelnemers onderzocht. Het onderzoek heeft iets meer dan een jaar in beslaggenomen. Door middel van een puntensysteem is bijgehouden hoe de deelnemers scoorden op onderdelen als mate van balans, stijfheid van ledematen en trillingen.

De deelnemers moesten op de dag van onderzoek 's ochtends voordat de medicatie werd toegediend enkele lichamelijke oefeningen uitvoeren. Na de injectie met exenatide of de placebo zijn 's avonds de oefeningen herhaald.

Meer punten na exenatide-injectie

Deelnemers aan de oefeningen kunnen een maximale score van 132 punten behalen. Na zestig weken bleek het aantal punten van patiënten die een exenatide-injectie kreeg gemiddeld 3,5 punt hoger in vergelijking met patiënten uit de placebogroep.

De score van parkinsonpatiënten die niet aan het onderzoek meedoen, en de oefeningen eens per jaar uitvoeren, zakt met drie punten per jaar.

Parkinson is een aandoening van het zenuwstelsel met als voornaamste kenmerken beven, spierstijfheid, bewegingstraagheid, loop- en spraakstoornissen, geheugenstoornissen, somberheid en moeheid.

Bron: Nu.nl