Het bestuur van de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) is dinsdag afgetreden.

'De afgelopen tijd is het vertrouwen van verpleegkundigen in hun beroepsvereniging geschonden. Dat komt doordat wij als bestuur niet de juiste keuzes hebben gemaakt over het wetsontwerp BIG-II en de hieraan gekoppelde overgangsregeling. Ook hebben we onze achterban niet voldoende de kans gegeven zich over zo’n belangrijk onderwerp uit te spreken. Dat spijt ons enorm en daar nemen we nu onze verantwoordelijkheid voor', aldus aftredend voorzitter Henk Bakker.

Nieuwe wet

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil met de nieuwe wet BIG II twee registers voor verpleegkundigen maken, een voor hbo-opgeleide en een voor verpleegkundigen met een mbo-opleiding. Dat leidde tot onrust, omdat mogelijk tienduizenden ervaren verpleegkundigen extra scholing zouden moeten gaan volgen.

De ledenraad gaat zich inzetten om op zo kort mogelijke termijn een interim-bestuur te vormen dat op het vertrouwen van de leden kan rekenen. 

Lees ook: 'Hervorming verpleegkundige zorg nutteloos voor patiënt'

Bron: ANP