Veel gemeenten, die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp, hebben de zorg voor kinderen en jongeren nog altijd niet goed voor elkaar. De wachtlijsten voor jeugdhulp lopen op en integrale hulp komt maar moeizaam tot stand, concludeert het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) op basis van eigen onderzoek.

De decentralisatie van de jeugdhulp (gemeenten aan het stuur in plaats van de rijksoverheid) zou moeten leiden tot snellere, meer samenhangende en gepaste hulp aan jongeren. Door vermindering van de administratieve regeldruk zou meer ruimte ontstaan voor psychologen, pedagogen en psychotherapeuten. 'Het tegenovergestelde lijkt te worden bereikt', stelt het NIP.

Verslechterde situatie ten opzicht van vorig jaar

Bij bijna 60 procent van de professionals met een wachtlijst is sprake van een langere aanmeldwachttijd dat nog als 'redelijk' kan worden aangemerkt. Dat is een verslechtering ten opzichte van vorig jaar.

Gebrek aan samenwerking en integrale aanpak

Volgens de beroepsvereniging voor psychologen weten gemeenten en hulpverleners elkaar nog niet goed te vinden. Daarbij leidt gemeentelijke beleidsvrijheid tot 'onduidelijke toegang en extra administratieve lasten'. Samenwerking en integrale aanpak is volgens de psychologen vooral een idee, maar geen praktijk.

NIP wil rond de tafel met betrokken partijen

Het NIP wil met zorgverzekeraars, gemeenten en ministeries in gesprek om structurele verbeteringen door te voeren. Aan het onderzoek deden 285 vrijgevestigde psychologen, pedagogen en psychotherapeuten mee.

Bron: ANP