Mensen die een hartinfarct hebben gehad, worden na de ziekenhuisopname onvoldoende begeleid om gezonder te gaan leven. Veel patiënten blijven roken, bewegen nog niet genoeg en zijn nog steeds te dik. Dat meldt de Volkskrant naar aanleiding van onderzoek van docent-onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam Marjolein Snaterse.

De patiënten hebben baat bij intensievere begeleiding en kunnen de kans op een tweede hartinfarct daarmee verkleinen, volgens Marjolein Snaterse.

Snaterse onderzocht de conditie, de Body Mass Index (BMI) en de aanwezigheid van nicotine in het bloed van 824 patiënten een jaar na hun ziekenhuisopname. De helft van hen ontving extra begeleiding gedurende dat jaar, bijvoorbeeld door Weight Watchers. De andere helft moest het doen met de standaardaanpak van het ziekenhuis, vaak bestaande uit gesprekken met een verpleegkundige en een beweegprogramma van zes weken.

Wanneer heb ik een te hoge bloeddruk?

Van de groep die extra werd begeleid na hun hartinfarct verbeterde 37 procent minstens één van de drie onderzochte gezondheidsaspecten, tegenover 26 procent van de patiënten die geen extra begeleiding kregen.

'Dat is voor leefstijlinterventie een groot verschil', aldus Snaterse tegen de Volkskrant. 'De meeste leefstijlonderzoeken laten minimaal effect zien.'

'Patiënten zijn psychisch kwetsbaar'

Volgens de onderzoeker schiet de huidige zorg tekort. 'Mensen worden na een hartinfarct snel ontslagen uit het ziekenhuis. Drie dagen na een dotterbehandeling zit je weer thuis. Mensen snappen dan nog niet half wat er is gebeurd, ze zijn psychisch kwetsbaar.'

De ziekenhuizen leggen veel verantwoordelijkheid bij de patiënt zelf, terwijl patiënten volgens Snaterse meer baat hebben bij een vorm van intensieve begeleiding. Zij pleit in de Volkskrant voor het inschakelen van private partijen, zoals Weight Watchers. 'Dat zijn we niet gewend in de zorg, maar zij hebben wel de expertise en de tijd om patiënten wekelijks te zien. En het blijkt effectief.'

Hartinfarct als reden om te stoppen met roken

Bij roken werkt het anders: niet de begeleiding, maar het hartinfarct zelf is de voornaamste reden om de sigaret links te laten liggen. Volgens onderzoek stopt de helft van de rokers na een ziekenhuisopname direct en zonder hulp. De andere helft rookt na een jaar nog steeds, ook als zij extra begeleiding kregen.

Toch biedt het onderzoek volgens Leonard Hofstra, verbonden aan de preventie-werkgroep van de Nederlandse vereniging van cardiologen, kansen om de strategie van artsen aan te passen om tot hogere stoppercentages te komen. De hoogleraar cardiologie tegen de Volkskrant: 'Op het moment dat iemand met een zwaailicht is binnengebracht en de dood in de ogen heeft gekeken, is de trigger om te stoppen heel hoog, zo blijkt. Dit is het moment om collega’s op te roepen: bespreek stoppen met roken op dat moment altijd. Met een extra push bereiken we wellicht dat 60 of 70 procent van de patiënten stopt.'

Bron: de Volkskrant