Twee derde van de bedrijfsartsen en psychologen meldt ongerust te zijn over de wildgroei aan coaches die mensen met stress en burn-outklachten begeleiden. Het aantal geregistreerde coaches is de afgelopen twee decennia ruim vertienvoudigd.

Het aantal medewerkers met burn-outklachten neemt toe, en daarmee ook het aantal coaches. Probleem is dat iedereen in Nederland zich coach mag noemen, het is geen beschermd beroep. Dat houdt in dat een gedegen medische achtergrond niet zo vanzelfsprekend is als men zou verwachten. Volgens het AD plaatsen psychologen en bedrijfsartsen regelmatig vraagtekens bij de kwaliteit van de geboden hulp en maken ze zich zorgen om het gebrek aan medische scholing en kennis bij veel coaches.

Onduidelijke werkwijze

Dat deze branche niet gereguleerd is, leidt tot verminderde transparantie wat betreft methodiek en werkwijze. Marjolein Bastiaanssen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde stelt tegenover het AD dat het vaak moeilijk te zien is of een coach zich aan richtlijnen houdt die zijn opgesteld door huisartsen, bedrijfsartsen en psychologen, of dat alternatieve - mogelijk zelfverzonnen - therapieën worden aangeboden. Is dat laatste het geval, dan kan dat mogelijk een averechts effect hebben op het herstelproces.

Als één van de opstellers van de Nederlandse richtlijn 'overspanning en burn-out' stelt ze dat hulp in beginsel gericht is op het activeren van uitgebluste werknemers. Uitgangpunt van deze richtlijn is dat reïntegratie stapsgewijs wordt opgebouwd door het uitvoeren van eenvoudige, overzichtelijke taken. Slaat een coach dit advies in de wind, dan kan het aanzienlijk langer duren voordat herstel optreedt: 'We weten inmiddels uit wetenschappelijk onderzoek dat een nieuwe activiteit veel zwaarder is wanneer je in de voorafgaande periode alleen hebt gerust. Maar die medische en psychologische kennis ontbreekt vaak bij een coach.'

Oorzaken van een burn-out

In het Dagblad van het Noorden wordt genoemd dat veeleisende werkgevers, een hoge werkdruk en het constant bereikbaar moeten zijn veel voorkomende factoren zijn. Maar volgens experts ligt een deel van de oorzaak ook bij werknemer zelf: 'Mensen willen te veel'.

Lees hier meer over het herkennen van stressklachten.

Bron: ANP / AD.nl / Dagblad van het Noorden