Werkgevers bieden hun werknemers steeds meer mogelijkheden om aan mantelzorg te doen. Een derde van de bazen geeft extra verlof bovenop de wettelijke mogelijkheden die er al zijn, zegt werkgeversvereniging AWVN. Volgens haar is dit bijna een verdubbeling ten opzichte van 3 jaar geleden.

De AWVN ondervroeg bedrijven zelf, volgens eigen zeggen voor het eerst sinds de Wet Arbeid en Zorg in 2015 werd verruimd. De helft van de werkgevers zou geen organisatorische problemen ondervinden door de combinatie arbeid en zorg.

De AWVN stelt vast dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen en dat verdere verruiming van de wettelijke mogelijkheden 'onwenselijk' is. De arbeidskosten zijn er al door verhoogd.

Stress en gezondheidsklachten

De Sociaal-Economische Raad meldde eerder deze week dat de combinatie van betaald werk en mantelzorg of kinderopvang vaak leidt tot stress en gezondheidsklachten. Problemen van werkende mantelzorgers zouden in de toekomst nog verder kunnen toenemen.

Bron: ANP