Bij meisjes wordt autisme vaak pas later herkend dan bij jongens. De stoornis wordt in veel gevallen pas ontdekt op het moment dat er emotionele- en gedragsproblemen ontstaan. Volgens de onderzoekers van het Erasmus MC en ggz-instelling Yulius is dit eigenlijk te laat.

Volgens onderzoeksleider Kristin Greaves-Lord zijn meisjes in het algemeen gevoeliger voor sociale verwachtingen dan jongens. Hierdoor kunnen zij het als een grotere last ervaren als zij sociaal niet goed meekomen: 'Zich toch proberen aan te passen en hun beperkingen verbergen kan leiden tot angst, somberheid, boosheid of lichamelijke klachten. Eigenlijk is het leed dan dus al geschied.'

Verschil tussen jongens en meisjes

Ruim duizend kinderen tussen de tweeënhalf en tien jaar oud werden voor het onderzoek gescreend. Van zowel de jongens als de meisjes kreeg een even groot percentage een risicoscore op autisme. Ondanks dat kregen jongens de diagnose twee keer zo vaak.  

Het zou voor meisjes makkelijker zijn hun beperkingen te verbergen. Er wordt door de onderzoekers dan ook gewaarschuwd voor het missen van autisme bij meisjes. 'Enerzijds moeten we niet te snel een diagnose geven. Anderzijds wil je voorkomen dat problemen geëscaleerd zijn. Dat kunnen we doen door meer oog te hebben voor sekseverschillen,' stelt Greaves-Lord.

Bron: NU.nl