Astmapatiënten worden als kwetsbaar gezien als het gaat om de vatbaarheid voor virussen. Om die reden krijgen zij, als hoogrisicogroep, jaarlijks een oproep voor de griepprik. Uit recente cijfers uit China en New York blijkt dat onder ernstig zieke coronapatiënten, weinig astmapatiënten zijn. Waardoor komt dat?

Veel organisaties waarschuwen dat astmapatiënten een risico lopen om ernstig ziek te worden door het coronavirus. Uit cijfers van de New York Times blijkt dat in het Amerikaanse epicenter van de uitbraak, 5 procent van de coronadoden astma had. Daarmee staat het niet in de top tien van onderliggende ziektes die mensen met ernstige corona verschijnselen hadden. Of daarmee iets kan worden gezegd over de vatbaarheid van astmapatiënten voor het virus of het verloop ervan bij infectie is de vraag.

Reageert het immuunsysteem anders?

Er is meer: begin april publiceerde het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet ook al een artikel over astmacijfers en corona. Wetenschappers schreven toen dat het opvallend is dat COPD en astma ondervertegenwoordigd zijn in de onderliggende ziektes die mensen met het corona-virus hebben, de zogeheten comorbiditeit. Overigens was dat bij SARS ook al het geval (corona en SARS komen uit dezelfde virusstam, SARS-CoV-2).

Een van de oorzaken kan zijn dat het immuunsysteem van mensen met astma anders reageert op het virus, zo suggereren de onderzoekers in The Lancet. Ook zou de medicatie die astmapatiënten gebruiken een bescherming kunnen bieden tegen het virus. Beide hypothesen zijn nog niet verder onderzocht.

Overigens blijkt aan de andere kant dat diabetes weer vaker voorkomt onder ernstig zieke coronapatiënten.

Geen onderscheid tussen COPD en astma

In Nederlandse cijfers, verzameld door het RIVM, wordt alleen gesproken over chronische longaandoeningen. Het nadeel aan die term is dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen bijvoorbeeld COPD en astma. Een woordvoerder van het RIVM laat weten dat zij ervan uitgaan dat onder de groep ‘chronische longaandoeningen’ met name veel COPD-patiënten zitten en minder astmapatiënten.

In totaal had 23,4 procent van de patiënten die overleden is onder de 70 jaar een chronische longaandoening. Hoeveel astmapatiënten dat zijn blijft voorlopig onbekend. Omdat de lijst alleen over de overleden coronapatiënten onder de 70 gaat, is deze moeilijk te vergelijken met andere landen. Daarnaast is ook de vraag is of chronische longaandoeningen in Nederland in de top 10 staan omdat andere ziekten zoals ‘cardiovasculaire aandoeningen’ niet specifieker wordt maakt of omdat de comorbiditeit onder deze patiënten in Nederland wel degelijk hoger ligt.