Er moet een landelijke database komen die bijhoudt welke ziekenhuizen bedden beschikbaar hebben, bepleit de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). Dat kan volgens deze NVSHA toestanden voorkomen zoals tijdens de griepgolf van vorige winter. Toen moesten veel Spoedeisende Hulp (SEH-) afdelingen continu mensen vrijmaken om rond te bellen, op zoek naar beschikbare bedden.

Achteraf bleek dat er helemaal geen sprake was van een landelijk beddentekort, maar dat niemand wist waar de beschikbare bedden stonden. 'Ook op het hoogtepunt van de griepgolf waren er bedden vrij, maar dat was gewoon niet bekend', stelt voorzitter Ties Eikendal. 'Dat zou in deze gedigitaliseerde informatiemaatschappij toch niet mogelijk moeten zijn.'

Door de logistieke problemen kwam het ook voor dat grieppatiënten noodgedwongen op SEH-afdelingen bedden bezet hielden, die eigenlijk beschikbaar moesten zijn voor volgende nieuwe spoedgevallen.

Bron: ANP