Vrouwen hebben een groter risico op een tweede hartaanval dan mannen, omdat artsen een hartaandoening als mannenkwaal zien. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Leeds, het British Heart Foundation en het Karolinksa Instituut in Zweden. Zij beweren dat vrouwen potentieel levensreddende behandelingen vaak niet krijgen, omdat ze niet tot de risicogroep zouden behoren.

Uit het nieuwe onderzoek, gebaseerd op cijfers van 180.000 inwoners van Zweden, blijkt dat de kans dat een vrouw binnen het eerste jaar na een hartaanval sterft, drie keer groter is dan bij mannen. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het Journal of the American Heart Association.

Hartpatiënt lang niet altijd stereotype

Chris Gail, professor cardiovasculaire medicijnen van de Universiteit van Leeds werkte mee aan het onderzoek. Hij dringt er bij de Telegraph op aan dat artsen van het idee af moeten dat een hartaanval alleen bij een bepaald type persoon kan voorkomen. 'Als we denken aan een patiënt met een hartaanval, zien we altijd een mannelijke diabetespatiënt van middelbare leeftijd, die te zwaar is en rookt. Dat is lang niet altijd het geval. Ook andere bevolkingsgroepen kunnen een hartaanval krijgen.'

Behandelingen en operaties bij vrouwen met een hartaanval

Vrouwen bij wie een kransslagader volledig was verstopt, ondergingen 34 procent minder vaak een dotter- of een bypassoperatie dan mannen. Ook kregen ze vaker geen cholesterolverlagende middelen (24 procent) en aspirine voorgeschreven (16 procent).

Eenvoudige oplossingen

Gail: 'De resultaten van deze studie laten zien dat er eenvoudige oplossingen zijn om het aantal sterfgevallen onder vrouwen die een hartaanval hadden gehad, terug te dringen. We moeten vrouwen verzekeren van een gelijke aanpak en evidenced-based behandelingen.'

Hart- en vaatziekten bij vrouwen in Nederland

In Nederland overlijden jaarlijks circa 26.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Een hartinfarct wordt eerder gemist bij vrouwen dan bij mannen, omdat vrouwen vaak andere klachten hebben dan de typische symptomen, zoals druk op de borst, zweten en uitstralende pijn naar armen en kaak. Voor het beter herkennen van hartaanvalsymptomen bij vrouwen is volgens de Hartstichting meer onderzoek nodig.

Lees ook: Kennis over hart- en vaatziekten bij vrouwen moet verbeteren

Bron: Telegraph, Hartstichting