Artsen slaan alarm op Wereld Niet Roken Dag. In een open brief roepen ze collega's in de zorg op om met patiënten te praten over roken en de gevolgen daarvan. Ook spreken ze rokers aan op straat: 'Als je ooit wil stoppen of kanker krijgt, dan kun je me bellen'.

'We benadelen de patiënt als we het roken en de gevolgen niet bespreken. Help voorkomen dat kinderen gaan roken en bied je rokende patiënten hulp aan bij het stoppen of verwijs door. Doe dit zo vaak en vroeg mogelijk, voordat het roken onherstelbare schade heeft aangericht.' Dit staat in de open brief die een aantal artsen naar buiten brengt op 31 mei 2018, Wereld Niet Roken Dag. Ze roepen collega's in de zorg op te praten over roken en de gevolgen daarvan.

'We maken ons zorgen'

Kinderlongarts Noor Rikkers is een van de initiatiefnemers. Tegen de NOS zegt zij: 'Bespreek open met mensen dat je je zorgen maakt. Want dat is natuurlijk de achtergrond. We maken ons zorgen. We vinden het niet leuk om mensen te confronteren, maar wij zien iedere keer de vreselijke gevolgen. Het enorme verdriet dat mensen hebben door het roken. Ik denk dat alle middelen daarvoor wel zijn geoorloofd.'

Dat roken longkanker kan veroorzaken is bekend. Maar de andere aandoeningen zijn een stuk minder bekend, zegt Rikkers. 'Zoals hart- en vaataandoeningen en het meeroken dat veel klachten geeft. En kinderen, waar ik als longarts veel mee te maken krijg, hebben heel veel last van astma, luchtweginfecties en oorontstekingen. Het heeft gewoon echt een heel brede impact.'

Om hun boodschap kracht bij te zetten zijn de artsen de straat opgegaan om rokers aan te spreken. 'Wellicht dat je in de toekomst een dokter nodig hebt. Dus als je ooit wilt stoppen of kanker krijgt, kan je me bellen’ en ‘Ik zie heel vaak kinderen in het ziekenhuis die opgenomen worden omdat ze longontsteking hebben, of ernstige astma. Wat te maken heeft met het roken van de ouders.'

Bekijk de video:

Afrekenen met verslaving

Tijdens WE STOPPEN! gingen vijftig Nederlanders vijf dagen en vier nachten lang met elkaar een uniek sociaal experiment aan. Het doel? Afrekenen met hun hardnekkige verslaving: roken.

Meer over WE STOPPEN

Wie rookt er in Nederland?

Zo'n 23 procent van de 25-plussers in ons land zegt te roken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daaronder zijn meer mannen dan vrouwen en meer laagopgeleiden dan hoogopgeleiden. Middelbaar opgeleiden zitten er tussenin.

De meeste rokers zijn te vinden onder de 25- tot 45-jarige mannen met een lager opleidingsniveau. Met 52 procent rookt meer dan de helft van deze groep. Van de hoogopgeleide mannen in deze leeftijdsgroep rookt 22 procent. Van de 25- tot 45-jarige vrouwen rookt ruim een derde van de laagopgeleiden, tegen iets meer dan 10 procent van de hoogopgeleiden.

Zwaar roken, meer dan twintig sigaretten per dag, is echt iets voor laagopgeleiden. Onder hoogopgeleiden komt dat amper voor, aldus het CBS.

Onder laagopgeleiden worden door het CBS mensen verstaan met hooguit basisonderwijs, vmbo, de eerste drie jaar havo/vwo of de assistentenopleiding (mbo-1). Middelbaar opgeleid ben je met havo/vwo, een basisberoepsopleiding (mbo-2), een vakopleiding (mbo-3) of middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4). Wie hoogopgeleid is, heeft hbo of wetenschappelijk onderwijs gehad.

Bron: Verkleindekans.nl / NOS / ANP