De voordelen én risico's van een implantaat moeten in het vervolg grondig besproken worden door arts en patiënt. Dat staat in een reactie van de gezondheidsinspectie (IGZ) op berichten over de risico's van implantaten.

De patiënt moet een afgewogen keuze maken. Extra informatie die fabrikanten openbaar moeten gaan maken, zal daarbij helpen, hoopt de inspectie. Nieuwe wetgeving stelt strengere eisen aan fabrikanten van medische hulpmiddelen. 'Niet alleen aan de toelating van nieuwe producten op de markt, maar ook aan het actief volgen van de praktijkervaringen met de hulpmiddelen.'

'Ook een betere transparantie voor patiënten en zorgverleners krijgt in de nieuwe wetgeving de bijzondere aandacht', zegt de inspectie: 'Fabrikanten worden verplicht meer informatie openbaar beschikbaar te maken, op een voor de patiënten begrijpelijke manier. Daarnaast komt er een uitgebreid Europees informatiesysteem, waarin fabrikanten en autoriteiten alle informatie (zoals meldingen en veiligheidswaarschuwingen) over de medische hulpmiddelen gaan opslaan.'

Implant Files

Consumentenprogramma Radar (AVROTROS) en Trouw hebben samen met 250 journalisten wereldwijd een grootschalig onderzoek gedaan naar implantaten: Implant Files. Uit het onderzoek blijkt dat de controle op medische hulpmiddelen en implantaten zo gebrekkig is dat ernstige bijwerkingen lang onopgemerkt blijven en levens in gevaar komen.

Alle informatie over de Implant Files op de website van Radar

Bron: ANP