Een dokter moet nuchter zijn werk doen, zonder sporen van drank of drugs in het lijf. Dat lijkt de normaalste zaak van de wereld, maar gold tot op heden slechts als ongeschreven regel. De artsenfederatie KNMG vond het nu toch wel eens tijd om dit uitgangspunt formeel op te nemen in de eigen gedragsregels.

Nul- en verkeersnorm

'Er mogen geen sporen van alcohol of psychoactieve middelen in het lichaam aanwezig zijn tijdens werk. Voor artsen met een bereikbaarheids- of crisisdienst, waarin zij fungeren als eerste aanspreekpunt, geldt eveneens de nulnorm. Voor artsen die de rol van tweede aanspreekpunt vervullen tijdens een bereikbaarheids- of crisisdienst, geldt de verkeersnorm. Ook geldt de verkeersnorm voor artsen die als enige specifieke deskundigheid bezitten op een bepaald medisch terrein', meldt de federatie. De verkeersnorm betekent dat er tot 0,5 promille in het bloed mag zitten.

Eigen afweging

Mag een arts die op zijn vrije dag zit te pimpelen op een terras dan nog wel te hulp schieten als er een paar tafeltjes verderop iemand onwel wordt? 'Er is dan sprake van een noodsituatie. In dergelijke situaties geldt dat de arts een eigen afweging dient te maken of hij op dat moment in staat is om verantwoorde zorg te leveren', aldus de federatie.

Bron: ANP