Voor het eerst is in Nederland een arts berispt omdat ze euthanasie verleende aan een patiënte met dementie, terwijl niet onomstotelijk was vastgesteld dat deze vrouw het op dat moment wilde. De uitvoering van de euthanasie verliep bovendien op dramatische wijze, zo blijkt uit een oordeel dat de Regionale Toetsingscommissies op hun website hebben geplaatst. Dat meldt Trouw.

In haar wilsverklaring stond dat ze euthanasie wilde, 'wanneer ik daar zelf de tijd rijp voor acht'. In het verpleeghuis was de vrouw angstig en boos. De verpleeghuisarts constateerde na een paar weken dat de vrouw ondraaglijk leed en dat zij weliswaar niet meer wilsbekwaam was, maar dat de wilsverklaring euthanasie rechtvaardigde. De toetsingscommissie stelt achteraf dat de wilsverklaring niet duidelijk wees op een weloverwogen wens om euthanasie te krijgen na de opname in het verpleeghuis. Een formulering als 'wanneer ik daar zelf de tijd rijp voor acht' houdt geen rekening met de situatie waarin iemand niet meer wilsbekwaam is.

Ook had de arts haar heimelijk een slaapmiddel gegeven, om haar rustig te krijgen voordat de euthanasie werd gepleegd.

Bron: ANP