Het arbeidsverzuim in Nederland is afgelopen jaar opnieuw toegenomen. Het kwam vorig jaar uit op 4,2 procent van de gewerkte uren, stelt arbodienstverlener ArboNed na een analyse van zijn gegevens over 2018. In 2017 bedroeg het verzuim nog 3,8 procent en her jaar daarvoor 3,5 procent.

Bij grote bedrijven lag het verzuim vorig jaar het hoogst, op 5 procent. Bij mkb-bedrijven met maximaal 200 werknemers was dat met 3,8 procent een stuk lager. Ook het aantal keren dat werknemers zich ziek melden ligt hoger naarmate er meer personeel bij een bedrijf werkt.

Volgens ArboNed heeft een derde van het langdurige verzuim een psychische oorzaak. Ook de griepgolf van begin vorig jaar had een flinke invloed.

Bron: ANP