Amsterdam wil met verschillende maatregelen voor elkaar krijgen dat het aantal hiv-infecties in de stad in 2026 gereduceerd is tot nul. Dat maakt het stadsbestuur donderdag bekend. In 2019 lag het aantal vastgestelde besmettingen in Amsterdam op zestig, in de voorgaande jaren waren dat er rond de honderd. De stad gaat testmogelijkheden uitbreiden en het gebruik van hiv-preventiemiddel PrEP op grotere schaal mogelijk maken.

'Mensen met een hiv-infectie die niet wordt behandeld, kunnen het virus overdragen. Daarom is testen van groot belang. Vooral in kwetsbare groepen raken mensen geïnfecteerd. Niet-medische factoren zoals stigma's, taboes of geen toegang tot zorg spelen daarbij een rol. Naar nul nieuwe hiv-infecties in 2026 is ambitieus, maar ook nodig', aldus wethouder Simone Kukenheim (Zorg).

Hoeveel mensen hebben hiv?

Naar schatting zijn er in Amsterdam zesduizend mensen met hiv. De GGD schat dat er minimaal vierduizend mannen behoefte hebben aan PrEP. Bij een landelijk pilot die loopt met het middel, zijn 2.178 plekken aan Amsterdam toegekend.

Inzet van het hiv-preventiemiddel PrEP is volgens de stad met name de reden van de flinke daling van het aantal vastgestelde besmettingen in 2019, maar ook de snelle start van behandeling met hiv-remmers bij iedereen bij wie hiv wordt gevonden. Met hiv-remmers wordt het virus bij iemand die geïnfecteerd is onderdrukt tot een niet-meetbaar niveau, zodat de persoon het ook niet meer kan overdragen. Amsterdam vindt dat basiszorg op het gebied van hiv, hepatitis en soa's niet ten koste zou moeten gaan van het eigen risico. Daarvoor wordt een lobby gestart richting politiek Den Haag.

Reactie Aidsfonds

Het Aidsfonds is blij met de ontwikkelingen in Amsterdam. 'Amsterdam laat met haar ambitieuze beleid en actuele trendbreuk in de hiv-cijfers van de GGD Amsterdam zien dat nul nieuwe infecties binnen bereik is. En wat in Amsterdam kan, is in heel het land mogelijk. Nederland naar nul nieuwe hiv-infecties is een reëel doel. Fantastisch om te zien dat dit politiek wordt ondersteund; we roepen andere gemeenten op om zich ook te committeren aan nul nieuwe hiv-infecties', zegt directeur Mark Vermeulen.

Bron: ANP