Het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout staat niet langer onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Volgens de inspectie treft het ziekenhuis momenteel goede maatregelen op het gebied van patiëntveiligheid.

Het Amphia werd een half jaar geleden onder verscherpt toezicht geplaatst wegens 'structurele' tekortkomingen. Zo waren er onder meer problemen met de manier waarop (risicovolle) medicijnen werden gereedgemaakt en toegediend. Daarnaast waren er problemen met het zogenoemde veiligheidsmanagementsysteem van het ziekenhuis.

Bron: ANP