Zelfde vak in een nieuw pak. Ambulancehulpverleners krijgen binnenkort nieuwe kleding. Daarom wordt de kleding van 6 februari t/m 27 februari getest tijdens een draagproef. Tijdens de test worden de functionaliteit en het comfort van de kleding op de proef gesteld.

Nieuwe kleding voor betere herkenbaarheid

De kleding die ambulancehulpverleners nu dragen, is al ruim 15 jaar oud en lijkt op de kleding die in sommige andere sectoren wordt gedragen. ‘Gezien de speciale taken en bevoegdheden van ambulanceprofessionals is het belangrijk dat zij kleding dragen waarin iedereen hen direct herkent’, vertelt Han Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland (AZN).

De hoofdtoon is turquoise en er zijn accenten in rood aangebracht. Het ontwerp is van Karin Slegers.

Draagproef tijdens dagelijkse werk

Uit elke regio doen twee ambulancehulpverleners mee aan de draagproef. Zij gaan de kleding tijdens de dagelijkse werkzaamheden dragen, daardoor kun je ambulancehulpverleners tegenkomen die er anders uitzien dan je gewend bent.

Definitieve kleding in zomer 2019

Na de landelijke draagproef wordt gekeken of er nog aanpassingen nodig zijn. Zodra deze zijn besproken en verwerkt, wordt de definitieve kleding verspreid onder de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s). Naar verwachting vindt dit in de zomer van 2019 plaats.

Zelfde bevoegdheden

Behalve de kleding verandert er aan de hulpverleners niks. De mensen die deze nieuwe kleding gaan dragen, zijn dezelfde hulpverleners met dezelfde kennis, kunde en bevoegdheden als de hulpverleners in de huidige groen/gele ambulancepakken.

Bron: ANP Pers Support / Ambulancezorg Nederland