Bij acute levensbedreigende situaties kunnen 385.000 Nederlanders niet op tijd geholpen worden, omdat de ambulance er niet op tijd kan zijn. Vooral buitengebieden zijn vaak niet op tijd te bereiken.

De reden dat de ambulance er niet binnen de wettelijke norm van vijftien minuten kan zijn is dat de dichtstbijzijnde ambulancepost te ver van hun huis is verwijderd. Dat blijkt uit een analyse van de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen, in opdracht van RTL Nieuws.

Minimaal 97 procent van de bevolking moet volgens de wet binnen een kwartier bereikt kunnen worden. Maar het blijkt dat maar zeven van de 25 regionale ambulancevoorzieningen aan deze norm voldoen.

NZa: zorgverzekeraars hebben deze zorgplicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zegt zich al langer zorgen te maken over de bereikbaarheid van ambulances. Aan RTL Nieuws laten zij weten: 'Zorgverzekeraars hebben deze zorgplicht en zij moeten hierover afspraken maken met de ambulancediensten. Wij hebben de zorgverzekeraars om verbeterplannen gevraagd die ervoor moeten zorgen dat de norm wordt gehaald. Ook zullen wij ambulancediensten indien nodig wijzen op hun verantwoordelijkheid.'

'Vijftienminutennorm is punt van aandacht'

Maar om iedereen binnen een kwartier te bereiken is niet gemakkelijk volgens Zorgverzekeraars Nederland en Ambulancezorg Nederland. 'Het is bekend dat in sommige afgelegen regio's, zoals natuur- en landbouwgebieden, de vijftienminutennorm punt van aandacht is. Er zijn daarom in 2016 verbeterplannen gemaakt door de ambulancediensten, waarna er extra ambulanceposten zijn geopend en extra opleidingsplaatsen beschikbaar zijn gesteld. Een extra ambulancedienst is in een afgelegen gebied niet altijd de oplossing als het personeel vervolgens de deskundigheidsnormen niet haalt vanwege te weinig ritten. Daarom wordt afhankelijk van de situatie in de regio actie ondernomen in overleg met de ziekenhuizen en zorgverzekeraars.'

Check of jij binnen een kwartier te bereiken bent

De Rijksuniversiteit Groningen bracht alle slecht bereikbare gebieden in kaart.

Ben jij binnen een kwartier te bereiken met een ambulance?

Bron: RTL Nieuws