132 partijen vanuit de overheid, de zorg en het bedrijfsleven hebben een akkoord getekend om de zorg duurzamer te maken. Het gaat om energiebesparing, het terugdringen van de uitstoot van CO2 en het verminderen van grondstofverspilling.

Er is onder meer afgesproken dat elke brancheorganisatie voor 1 mei volgend jaar met een plan komt hoe zij de doelstellingen van het klimaatakkoord wil bereiken. Het stappenplan moet duidelijk maken hoe de zorg denkt in 2050 klimaatneutraal te worden.

'Zorg is nog een grote vervuiler'

'De zorg werkt hard om mensen beter te maken maar is tegelijkertijd nog een grote vervuiler. Milieuvervuiling leidt wereldwijd tot ziekte, vroeggeboortes en sterfte. Die tegenstrijdigheid willen we aanpakken', zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport), die het akkoord heeft getekend.

Bron: ANP