Er moeten veel meer tandartsen worden opgeleid in Nederland om toekomstige tekorten te voorkomen. Dat constateren twee onderzoeksbureaus die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid de sector onder de loep hebben genomen. De onderzoekers van de bureaus Panteia en Etil adviseren het aantal opleidingsplaatsen met de helft te verhogen.

Voor de opleiding tandheelkunde geldt een numerus fixus. Vorig jaar begonnen 259 mensen aan de opleiding. De onderzoekers adviseren dit op te hogen tot 390. Dit aantal is de middenweg tussen twee scenario's die ze hebben uitgewerkt. In het ene scenario zouden 300 opleidingsplaatsen nodig zijn, in het andere 480.

'Start met opleiden'

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) zien hun pleidooien voor meer opleidingsplaatsen bevestigd in het rapport. 'Stop met treuzelen en geldverspilling en start met opleiden', maant de ANT verantwoordelijk minister Bruno Bruins.

Bruins gaat echter eerst nader onderzoek laten doen door het zogeheten Capaciteitsorgaan. Die organisatie onderzoekt doorlopend hoeveel capaciteit nodig is bij medische opleidingen en had kritische kanttekeningen geplaatst bij het rapport, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Verder wijst Bruins nog eens op 'mogelijk aanzienlijke financiële consequenties' als het advies wordt opgevolgd.

Rapport openbaar

Deze opstelling kan niet op begrip rekenen van de beroepsorganisaties. 'Dit is het derde rapport dat hamert op extra tandartsen', aldus de ANT. De organisatie had een rechtszaak aangespannen om het bewuste rapport, dat maar niet werd vrijgegeven, in handen te krijgen. De zaak zou volgende week dienen, maar Bruins stuurde het onderzoek vrijdagmiddag alsnog naar de Kamer en daarmee werd het openbaar.

Bron: ANP