Cardiologen zijn er na overleg maandag nog niet uit wat voor advies er moet komen over de risico's van een oplosbare stent in het hart. Een Nederlands onderzoek loopt nog en de resultaten daarvan worden daarna vergeleken met die van andere onderzoeken met deze stent.

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) adviseert patiënten die in de afgelopen twee tot drie jaar een dotterprocedure van het hart hebben ondergaan en zich zorgen maken, contact op te nemen met hun eigen hartspecialist.

De NVVC heeft maandag overlegd met internationale collega's om allerlei onderzoeken naast elkaar te leggen. 'Dat waren vooraanstaande experts. Een en ander is nog niet uitgekristalliseerd', aldus vice-voorziter Hans Bosker.

Extra bloedverdunner

Bron: ANP