De administratieve taken voor wie in de langdurige zorg werkt, dijen nog steeds uit. Zorgprofessionals zijn nu 30 procent van hun tijd kwijt aan de papierwinkels. In de voorgaande twee jaren was dit een kwart van de tijd. Dat zegt althans organisatieonderzoeksbureau Berenschot, dat onderzoek doet onder meer dan 5300 professionals in de langdurige zorg.

'De eerste uitkomsten laten bovendien duidelijk zien dat medewerkers die administratie als belastend ervaren, over het geheel minder tevreden zijn over hun werk en vaker een andere baan overwegen', aldus het bureau.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft recent wel aangekondigd welke regels er allemaal geschrapt zouden kunnen worden, om meer tijd te krijgen voor het werk waar het eigenlijk om gaat.

Bron: ANP