Ziekenhuistarieven tot aan de eigen-risicogrens moeten inzichtelijk worden gemaakt door zorgverzekeraars. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De verzekeraar heeft immers contracten met de verschillende ziekenhuizen en brengt via het eigen risico de ziekenhuiskosten direct in rekening aan de verzekerde. Daarom zijn zorgverzekeraars de aangewezen partij om hun cliënten te adviseren over de actuele behandelkosten en de gevolgen voor het eigen risico, bijvoorbeeld via de website of telefonisch.

De ACM is bang voor een verstoring van de markt wanneer ziekenhuizen zelf hun tarieven openbaar maken. Ziekenhuizen die nog in onderhandeling zijn met zorgverzekeraars kunnen dan hun tarieven afstemmen op het eerste ziekenhuis dat als eerste de behandelkosten publiceert, en zo de tarieven hoog houden.

Bron: ANP