Ziekenhuizen kampten vorig jaar met een forse stijging van het aantal vacatures. Dat meldt Intrakoop, een inkoopcoöperatie van de zorg, op basis van onderzoek in samenwerking met accountantskantoor Verstegen na analyse van 78 jaarverslagen van Nederlandse ziekenhuizen.

Het aantal vacatures steeg met 9,4 procent naar 8095. Daarvan nam het aantal moeilijk vervulbare vacatures met 39 procent toe, waardoor vaker tegen hoge kosten externe krachten moesten worden ingehuurd. Dit leidde onder meer tot een toename (4,6 procent) van de bedrijfslasten.

De patiënt- en bewonersgebonden kosten zijn een andere kostenpost die fors opliep. Deze stegen naar 5,5 miljard euro (plus 7,5 procent). Deze kosten bestaan voor een groot deel uit medicijnen, bestralingsmiddelen en dialysebenodigdheden.

Financiële positie verbeterd 

Toch verbeterde de financiële positie van de Nederlandse ziekenhuizen vorig jaar. Het eigen vermogen liep op tot 6,9 miljard euro. Ziekenhuizen verdienden vorig jaar bij elkaar 444 miljoen euro. Dat is iets minder dan de 447 miljoen euro in 2017. Zes van de onderzochte instellingen meldden negatieve resultaten, vooral veroorzaakt door incidentele oorzaken.

In totaal bedroegen de bedrijfslasten van de ziekenhuizen 25,2 miljard. De totale omzet bedroeg bijna 26 miljard euro.

Bron: ANP