Het aantal sterfgevallen onder mensen die langdurige zorg krijgen, is verder gedaald. In de week van 27 april tot en met 3 mei stierven ongeveer veertienhonderd mensen uit deze groep. Dat zijn er ongeveer driehonderd minder dan in de week ervoor. Het aantal doden ligt nog wel boven het gemiddelde, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het gaat om mensen die in een zorginstelling woonden, zoals een verpleeghuis of een verzorgingshuis, of die thuiszorg kregen. In de eerste tien weken van het jaar, voor de coronacrisis, overleden wekelijks gemiddeld 1.160 mensen uit deze groep. In de week van 6 april lag het aantal overlijdens twee keer zo hoog. In die week overleden ongeveer 2.400 mensen die langdurige zorg kregen. Sindsdien daalt het aantal sterfgevallen. In de week van 27 april lag de sterfte nog 21 procent boven het gemiddelde.

Wat zijn de cijfers voor de overige bevolking?

Onder de rest van de bevolking overleden minder mensen dan gemiddeld. In de week van 27 april stierven 1.890 mensen. Voor de uitbraak van het coronavirus stierven 1.972 mensen per week. De piek was in de week van 30 maart, toen 2.868 mensen uit de 'overige bevolking' overleden.

Bron: ANP