Het aantal patiënten met tuberculose in Nederland is vorig jaar voor het eerst sinds de start van de metingen in 1950 gedaald tot onder de 800. Volgens gezondheidsinstituut RIVM ging het in totaal om 787 tbc-patiënten, 11 procent minder vergeleken met het voorgaande jaar.

Bijna driekwart van de geïnfecteerde patiënten in Nederland komt uit landen waar tuberculose veel voorkomt, zoals Afrika en Azië. Mensen kunnen de bacterie lang bij zich dragen zonder er ziek van te worden. Later kan de ziekte echter alsnog optreden. Asielzoekers en immigranten uit landen waar tbc veel voorkomt, worden bij binnenkomst in Nederland gescreend op de ziekte.

Tuberculose is over het algemeen goed te behandelen met antibiotica. Maar bij elf patiënten was het afgelopen jaar sprake van een 'ernstige vorm' van resistentie tegen dit geneesmiddel.

Zes personen

Of er vorig jaar mensen in ons land zijn overleden aan tbc is nog niet bekend. Volgens het KNCV Tuberculosefonds kwam in 2016 het sterftegetal uit op zes personen en het jaar daarvoor op twaalf. Tbc-patiënten die hier overlijden zijn vaak heel oud, hebben ook andere ziektes of kregen de diagnose heel laat.

Afname tbc-patiënten

Tot 2014 nam het aantal tbc-patiënten in Nederland met gemiddeld 4 procent per jaar gestaag af. In 2015 en 2016 nam het aantal patiënten echter weer toe door de grote toestroom van asielzoekers uit Sub-Sahara-Afrika.

Inzet vanuit de politiek

Wereldwijd overlijden er dagelijks bijna 5000 patiënten aan de ziekte. Kitty van Weezenbeek, directeur van het KNCV Tuberculosefonds, noemt dit onacceptabel. Om tbc de wereld uit te krijgen is er volgens haar meer inzet vanuit de politiek nodig.

Wereld Stop Tuberculose Dag

Zaterdag is het Wereld Stop Tuberculose Dag. Op die dag wordt er wereldwijd extra aandacht gevraagd voor de strijd tegen de ziekte.

Bron: ANP