De geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft moeite met het vinden van genoeg geschikt personeel. Het totale aantal vacatures in de sector is vorig jaar met 28,5 procent gestegen tot 5151, melden inkooporganisatie Intrakoop en accountant Verstegen donderdag op basis van een jaarlijks onderzoek naar de jaarverslagen van 186 ggz-organisaties.

Van de openstaande vacatures waren er bijna duizend moeilijk vervulbaar. De sector zit vooral te springen om 'patiëntgebonden' medewerkers. Onder die noemer vallen bijvoorbeeld verpleegkundigen. In totaal telt de ggz volgens de analyse zo'n 64.000 voltijdbanen.

Loonkosten stijgen

De krapte op de arbeidsmarkt draagt bij aan een stijging van de loonkosten. Die namen met 4 procent toe. Over de hele linie boekten de ggz-instellingen een 'bescheiden positief resultaat' van 51 miljoen euro, aldus het rapport. Een jaar eerder was dat nog ruim twee keer zoveel: 105 miljoen euro. In financieel opzicht boekten kleine organisaties over het algemeen betere resultaten dan grote instellingen.

Ondanks grote veranderingen weet de sector 'het hoofd boven water' te houden volgens de onderzoekers. In 2015 telden Intrakoop en Verstegen nog 34 organisaties die verlies leden. Een jaar later schreven nog vijftien van die organisaties rode cijfers.

Intrakoop is een coöperatie die de inkoop van honderden Nederlandse zorginstellingen voor zijn rekening neemt.

Bron: ANP