Nederlandse donoren hebben dit jaar nu al meer stamceldonaties gedaan dan vorig jaar. Tot nu toe hebben al 105 Nederlanders stamcellen afgestaan, meldt het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren Matchis. Door de donaties kunnen, waar ook ter wereld, patiënten behandeld worden voor ernstige bloedziekten als leukemie.

In heel 2017 doneerden 99 Nederlanders stamcellen, blijkt uit het vorige jaarverslag van Matchis. Ook dat was al een flinke stijging ten opzichte van een jaar eerder, toen de teller op 52 bleef steken.

Honderdduizenden registraties

De stichting heeft veel werk gemaakt van het werven van nieuwe donoren. Inmiddels hebben ruim 265.000 mensen zich als stamceldonor geregistreerd. Ze hebben wangslijm opgestuurd, zodat bepaald kan worden of er een 'match' is tussen donor en patiënt. Die kans is zeer klein, maar dankzij een wereldwijde databank kunnen toch geschikte donoren worden gevonden.

Eerder dit jaar piekte het aantal nieuwe aanmeldingen van stamceldonoren door een oproep op Facebook van de vriendin van een man die leed aan agressieve leukemie. Binnen enkele dagen kwamen duizenden nieuwe aanmeldingen binnen.

Bron: ANP