Het aantal meldingen over mogelijke fraude in de zorg is vorig jaar met ruim de helft toegenomen tot 675. Vooral in de wijkverpleging en met geld voor persoonsgebonden budgetten (pgb's) werd fors meer gesjoemeld, blijkt uit een rapport van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).

Aantal meldingen zorgfraude met 50% gestegen Bij de meeste fraudemeldingen (27 procent) gaat het om zorgverleners die duurdere behandelingen declareren dan er werkelijk gegeven en noodzakelijk waren. Ook vervalsing van declaraties en ander gesjoemel met de boekhouding komen vaak voor. Volgens de onderzoekers hadden de meeste fraudemeldingen betrekking op de mondzorg.

Zij stellen ook vast dat zorgverleners vaak op meerdere terreinen frauderen. 'Bijvoorbeeld door cliënten met psychische problemen of cliënten met een lichte verstandelijke beperking minder dagbesteding te geven dan zou moeten. En daarbij ook onvoldoende begeleiding te geven in de beschermde woonvorm waar zij verblijven', aldus het IKZ.

De stijging van het aantal meldingen komt deels doordat opsporingsdiensten, toezichthouders en uitvoerders in de zorg actiever informatie uitwisselen.

Het IKZ is een samenwerkingsverband van onder meer Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Gezondheidsinspectie, Inspectie SZW, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Bron: ANP