Na jaren van stijging, is het aantal jongeren in de gesloten jeugdzorg vorig jaar gedaald. Vorig jaar ging het om 2112 jongeren. In 2017 zaten er 2254 in de zogeheten JeugdzorgPlus, de zwaarste vorm van jeugdzorg in een inrichting. Dat maakte koepelorganisatie Jeugdzorg Nederland bekend.

Bestuurslid Bas Timman van Jeugdzorg Nederland spreekt van een goede ontwikkeling. 'We willen minder jongeren in de JeugdzorgPlus, omdat we weten dat gesloten plaatsingen heel ingrijpend zijn voor jongeren en hun ouders. We moeten nog meer inzetten op het bieden van tijdige passende zorg, zodat de dalende trend kan doorzetten.'

Volgens hem zijn er verschillende mogelijke verklaringen voor de daling. 'Wordt al eerder de juiste hulp geboden, zijn nieuwe kleinschalige alternatieven succesvol, of stokt juist de toegang? Het is positief dat de stijging nu is omgezet in een daling, maar het is nog te vroeg om daar harde conclusies aan te verbinden.'

Gesloten jeugdzorg wordt geboden aan kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.

Bron: ANP