Het aantal jongeren in de gesloten jeugdzorg is in de eerste helft van dit jaar gedaald. De afgelopen jaren nam dit aantal juist toe. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland.

In de eerste zes maanden van dit jaar ging het om 846 jongeren. In dezelfde periode een jaar eerder zaten er 991 in de zogeheten JeugdzorgPlus, de zwaarste vorm van jeugdzorg in een inrichting.

'Te vroeg voor harde conclusies'

Volgens de koepelorganisatie zijn er verschillende mogelijke verklaringen voor de daling. 'Wordt al eerder de juiste hulp geboden, zijn nieuwe kleinschalige alternatieven succesvol, of stokt juist de toegang? Het is positief dat de stijging nu is omgezet in een daling, maar het is nog te vroeg om daar harde conclusies aan te verbinden.'

Gesloten jeugdzorg wordt geboden aan kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.

Bron: ANP