Het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt is voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet afgenomen. In de eerste helft van 2018 hebben bijna 337.000 jongeren jeugdzorg gehad, dit zijn er 11.000 minder dan het jaar ervoor. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2015 werd de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg gelegd bij gemeenten. Daarna was er een toename te zien van het aantal cliënten, die nu in de eerste jaarhelft is omgebogen in een daling. Op basis van dit onderzoek kan het CBS niet verklaren of de daling het gevolg is van een afnemende vraag naar jeugdzorg of dat beleidskeuzes van gemeenten of andere factoren een rol spelen.

Vraagtekens bij het CBS-rapport

FNV Zorg & Welzijn zet vraagtekens bij het CBS-rapport. De organisatie laat weten dat de cijfers een foutief beeld geven. Het FNV zegt dat het aantal kinderen dat jeugdzorg ontvangt per saldo in 2018 nog steeds 37.000 hoger is dan in 2015. Daarnaast wordt er volgens de vakbeweging 450 miljoen euro bezuinigd op jeugdzorg, waardoor de jeugd met minder mensen en middelen geholpen wordt.

Jeugdzorg is een verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het wordt gegeven aan jongeren met psychische of gedragsproblemen en kan door de rechter worden opgelegd.

Bron: ANP