Het aantal meldingen van euthanasie is afgelopen jaar verder gestegen. In totaal overleden 6091 mensen door euthanasie, 557 meer vergeleken met het voorgaande jaar. Dat blijkt uit het jaarverslag van de regionale toetsingscommissies euthanasie.

In de meeste gevallen was kanker de oorzaak van het uitzichtloos en ondraaglijk lijden van patiënten. Ook hadden veel van de overledenen aandoeningen van het zenuwstelsel en hart- en vaataandoeningen. Daarnaast waren er meer patiënten die leden aan dementie, een psychiatrische aandoening of aan een stapeling van ouderdomsaandoeningen.

'Meer euthanasieverzoeken gehonoreerd'

Dick Bosscher van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) vertelt aan Zorg.nu dat er meer euthanasieverzoeken worden gehonoreerd door de toetsingscommissie. 'Ook voor mensen met psychiatrische klachten, dementie en een stapeling van ouderdomsklachten. De NVVE vindt dat een goede zaak.' Bosscher zegt dat mensen die graag euthanasie willen, de weg beter vinden naar een euthanasieverzoek. Volgens hem blijkt uit de cijfers dat artsen daar in toenemende mate ook meer aan meewerken.'

Tien gevallen van onzorgvuldigheid

In ongeveer tien van de euthanasiegevallen in 2016 zou de arts niet op alle vlakken zorgvuldig hebben gehandeld. Bosscher: 'Je ziet dat er erg zorgvuldig gehandeld wordt. Maar in 0,16 procent van de gevallen heeft de toetsingscommissie twijfels over een euthanasiegeval.'

Een verzoek tot euthanasie mag pas worden ingewilligd als de arts ervan overtuigd is dat het verzoek van de patiënt vrijwillig en weloverwogen is en dat hij of zij uitzichtloos en ondraaglijk lijdt.

Meer euthanasieverzoeken bij de Levenseindekliniek

De Levenseindekliniek, gespecialiseerd in complexe euthanasieverzoeken van bijvoorbeeld psychiatrische patiënten, ontving vorig jaar 1796 hulpvragen. Dat komt neer op een stijging van bijna 50 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal mensen dat euthanasie kreeg, steeg van 365 in 2015 tot 498 vorig jaar.

Extra medisch personeel

Als gevolg van de snel groeiende vraag wil de Levenseindekliniek extra medisch personeel aantrekken. Vooral aan psychiaters is een groot gebrek. De kliniek wil ook dat huisartsen meer euthanasie gaan doen, in plaats van patiënten door te verwijzen. De organisatie heeft een speciale website gemaakt om artsen hierbij te helpen. Ook worden er lespakketten aangeboden voor scholing in euthanasie, bijvoorbeeld bij dementie.

Bron: ANP