Het aantal vrouwen dat een abortus onderging in Nederland is in 2017 gestegen. In totaal werden 30.523 zwangerschappen afgebroken, 379 meer dan een jaar eerder. Volgens de gezondheidsinspectie IGJ werden de meeste abortussen uitgevoerd bij vrouwen tussen de 25 en 30 jaar. In 68 gevallen ging het om meisjes onder de 15 jaar.

De meeste zwangerschapsafbrekingen gebeurden in de eerste 7 weken.

De inspectie spreekt van 'een roerig jaar' voor de abortuszorg. Het faillissement van een koepel van abortusklinieken leidde ertoe dat zeven van de vijftien abortusklinieken in Nederland werden gesloten. 'De inspectie heeft met waardering gezien hoe de zorgverleners in de overblijvende klinieken zich tot het uiterste hebben ingespannen om aan de toegenomen zorgvraag tegemoet te komen en goede zorg te bieden', aldus de IGJ.

Kijk ook deze uitzending: Hoe Bevalt Nederland: '20-wekenecho was het begin van een nachtmerrie'

Bron: ANP