In Nederland zijn inmiddels bijna zevenduizend COVID-19-patiënten ontslagen uit het ziekenhuis, meldt de Volkskrant. Van alle coronapatiënten in een regulier ziekenhuisbed is ruim twee derde voldoende hersteld om naar huis te gaan.

Dat blijkt uit gedetailleerde cijfers die de stichting NICE sinds kort naar buiten brengt over patiënten op een reguliere verpleegafdeling in het ziekenhuis. Dankzij deze cijfers is voor het eerst een beeld te krijgen van hoeveel patiënten zijn hersteld van COVID-19. De herstelde patiënten zijn gemiddeld 63,5 jaar oud en lagen gemiddeld bijna zeven dagen in het ziekenhuis.

Intensive Care

Waar van alle patiënten op de intensive care slechts twintig procent naar huis is, is bijna zeventig procent van de COVID-19-patiënten uit de reguliere ziekenhuisafdeling ontslagen. Waar op de intensive care van alle patiënten 26 procent is overleden, is het sterftecijfer op de gewone afdeling zestien procent.

Bron: ANP MediaWatch / Volkskrant