Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) moet iets doen om ervoor te zorgen dat meer kinderen naar de tandarts gaan. Op dit moment zijn er ongeveer 600.000 2- tot 18-jarigen die niet of nauwelijks naar de tandarts gaan en dat moet anders, vindt de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).

De belangenbehartiger van tandartsen, die zegt zich op onder meer CBS-cijfers te baseren, denkt dat ongeveer 20 procent van de kinderen in Nederland niet of zelden naar de tandarts gaat, omdat hun ouders denken dat dit geld kost. Maar tot 18 jaar is die zorg volledig verzekerd.

Verzekeraars

De ANT heeft eerder zorgverzekeraars opgeroepen ouders aan te schrijven. Volgens een woordvoerder van de belangenbehartiger heeft slechts één zorgverzekeraar dat op zo’n manier gedaan, dat de resultaten daarvan te controleren zijn, DSW. Die deed een proef onder klanten in Schiedam. Na het versturen van een brief bleek dat 43 procent van de kinderen die zelden naar de tandarts gingen, toch de tandarts zijn gaan bezoeken.

Zorgplicht

De ANT heeft nu een brief aan Bruins gestuurd, waarin de minister wordt opgeroepen zijn autoriteit en invloed aan te wenden om zorgverzekeraars te wijzen op hun zorgplicht.

Bruins zegt het van 'groot belang te vinden dat elk kind naar de tandarts gaat'. Zorgverzekeraars ouders laten aanschrijven, zoals DSW, daar plaatst hij echter zijn twijfels bij. 'Als je verzekeraar gaat kijken welke zorg je hebt gehad, en je gaat bellen als je iets niet hebt geconsumeerd, daar ben ik niet zo erg voor. Ik zie allerlei bezwaren vanuit privacy.'

De minister ziet meer in betere informatievoorziening. 'Misschien kunnen we de informatie eerder aanreiken aan ouders. Als ze bij het consultatiebureau komen, dat ze daar al de informatie krijgen.'

Privacywetgeving

Zorgverzekeraars Nederland laat eenzelfde geluid horen als de minister: 'Privacywetgeving maakt het voor zorgverzekeraars erg lastig, zo niet onmogelijk, om specifieke groepen aan te schrijven'. Zorgverzekeraars denken volgens de belangenbehartiger graag mee 'over het verder verbeteren van mondgezondheid', maar de vereniging tekent aan dat ze daarbij wel zijn gehouden aan wet- en regelgeving.

Bron: ANP