Van de Nederlanders boven de 18 jaar heeft 5,5 procent de afgelopen vijf jaar te maken gehad met minstens een voorval van fysiek of seksueel geweld in de huiselijke kring. Naar schatting wordt daarnaast zeker 3 procent van de kinderen mishandeld. In veel gevallen gaat het hierbij om ernstige verwaarlozing. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd onder regie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).

Het WODC werkte samen met ruim tien andere onderzoeksinstellingen sinds 2015 op verzoek van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de studie. Het onderzoek wijst uit dat bij een op de drie volwassenen het huiselijk geweld eenmalig was. Bij een grotere groep, 41 procent, gebeurde het echter vaker, en bij 20 procent structureel.

Geweld door (ex)partner

In de meeste gevallen was sprake van geweld door een (ex-)partner. Vrouwen zijn vaker slachtoffer dan mannen, vooral als sprake is van structureel geweld. Bij structureel geweld door een partner of ex-partner zijn vrouwen ruim vijf keer zo vaak slachtoffer.

Geen aanwijzing voor stijging

Volgens de onderzoekers zijn er geen aanwijzingen voor een stijging van huiselijk geweld en kindermishandeling in de loop der tijd. Maar doordat de metingen over de tijd niet in alle opzichten goed vergelijkbaar zijn, moeten op dit vlak wel wat slagen om de arm worden gehouden.

Bron: ANP