Wegens het coronavirus hebben huisartsen sinds 12 maart 360.000 patiënten minder dan normaal naar het ziekenhuis doorverwezen. Ook zijn behandelingen van naar schatting 290.500 mensen in het ziekenhuis niet doorgegaan na een doorverwijzing. Dat maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maandag bekend.

Volgens de NZa is het belangrijk dat gezondheidsschade en wachttijden voorkomen worden. Zij heeft met zorgaanbieders afgesproken dat de reguliere zorg in ziekenhuizen gefaseerd weer op gang moet komen. Mensen met de meest urgente zorgvragen moeten hierbij als eerste in het ziekenhuis terechtkunnen.

Noodzakelijke ziekenhuiszorg

De focus ligt in eerste plaats op de meest noodzakelijke ziekenhuiszorg en wordt dan geleidelijk verbreed. Vanaf komende week vindt verder overleg plaats met de overige zorgsectoren, zoals onder meer thuiszorg en ggz.

'Alle betrokkenen zijn ervan doordrongen dat de zorg snel moet opstarten. Met het belang van de mensen die zorg nodig hebben voor ogen. Juist daarom moeten we zorgvuldig zijn in onze keuzes. Zodat zorgverleners hun energie kunnen richten op de mensen die dat nu het meest nodig hebben', stelt NZa-voorzitter Marian Kaljouw.

Het Landelijk Centrum Patiënt Spreiding (LCPS) heeft een lijst opgesteld met diagnoses om de meest urgente gevallen te kunnen vaststellen die snel zorg nodig hebben. Deze lijst moet zorgprofessionals houvast bieden bij het opstarten van de zorg, aldus NZa.

Bron: ANP