Naar verwachting zullen dit jaar bijna anderhalf miljoen mensen in de EU sterven aan de gevolgen van kanker. Longkanker is hierbij de dodelijkste ziekte. NU.nl meldt dit naar aanleiding van een onderzoek in Annals of Oncology.

Volgens dit onderzoek neemt de kans op overlijden aan kanker af ten opzichte van 2014. Het aantal sterfgevallen onder mannen neemt volgens het onderzoek af met 6 procent. Bij vrouwen is dit percentage lager, namelijk 3,6 procent. Naar verwachting zullen 787.000 mannen en 621.900 vrouwen dit jaar overlijden aan de gevolgen van kanker.

Rest van Europa

De onderzoekers voorspellen dat het aantal sterfgevallen aan de gevolgen van borstkanker afneemt met 9 procent ten opzichte van 2014. Van alle Europese landen is deze daling in het Verenigd Koninkrijk het grootst met 13 procent. Gevolgd door Frankrijk (10 procent) en Duitsland (9 procent).

In absolute aantallen nemen de sterfgevallen in Europa wel licht toe. Dat komt door de groei van de Europese bevolking en de vergrijzing.

Bron: NU.nl