Van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar, noemde 8 procent zich volgens eigen zeggen psychisch ongezond, dat is één op de twaalf. Tien jaar eerder was het 7 procent. Dat maakt het CBS op uit de eigen, algemenere Gezondheidsenquête onder 15.000 deelnemers. De cijfers over de jongeren zijn daar uitgelicht.

Het CBS mat de psychische gezondheid door jongeren vijf vragen te stellen over hun gemoedstoestand, waaronder 'Voelde jij je erg zenuwachtig?' en 'Zat jij zo erg in de put dat niets je kon opvrolijken?' Op basis van de antwoorden kon een score tussen 0 (zeer ongezond) en 100 (perfect gezond) worden berekend. Jongeren met een score onder de 60 werden aangemerkt als psychisch ongezond.

Van de psychisch ongezonde jongeren beoordeelt 65 procent de eigen gezondheid als minder goed.

Bron: ANP