Steeds meer dokters krijgen te maken met patiënten die een geluidsopname van het consult willen maken, omdat ze bang zijn dat ze niet alle informatie kunnen onthouden. Niet alle artsen weten hoe ze ermee moeten omgaan. Daarom komt de artsenfederatie KNMG met een handleiding, waarin de haken en ogen aan het opnemen van gesprekken staan opgesomd.

Veertig procent van de artsen krijgt van de patiënt te horen dat hij het gesprek wil opnemen, maar de meerderheid twijfelt, werkt beperkt of helemaal niet mee. Twee derde van de dokters zegt zich voorzichtiger te uiten, blijkt uit een peiling onder ruim 700 medici door KNMG. De artsenfederatie pleit voor een leidraad voor artsen hoe om te gaan met patiënten die de gesprekken willen opnemen.

Medische informatie

'Meestal wil de patiënt het gesprek opnemen om ingewikkelde medische informatie op een rijtje te hebben', zegt KNMG-voorzitter René Héman. 'Slechts vijf procent van de artsen wil echt niet, de rest moet zijn koudwatervrees overwinnen.

Toestemming

Zo hoeven patiënten geen toestemming te vragen aan de dokter om het gesprek op te nemen, maar omgekeerd wel. De patiënt mag de opname niet openbaar maken, tenzij de dokter daarmee instemt. Voor het filmen van een consult zijn de regels strenger dan voor het maken van geluidsopnamen.

Persoonlijk gebruik

KNMG raadt artsen aan in hun wachtkamer een mededeling op te hangen dat patiënten het gesprek met de dokter mogen opnemen, maar dat het wel wordt gewaardeerd als ze dat van tevoren zeggen. Ook moet daarin staan dat de opname alleen voor eigen gebruik is en niet bijvoorbeeld op sociale media mag worden gezet. KNMG vertegenwoordigt ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde.

Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland is blij met de nieuwe richtlijn. 'Het kan goed zijn als dokter en patiënt samen besluiten om het gesprek op te nemen. Zeker als het gaat om moeilijke informatie of als je slecht nieuws verwacht te krijgen. Dan kan het helpen als je het gesprek later thuis nog eens in alle rust kunt beluisteren', aldus de organisatie. De patiëntenclub vindt wel dat het gesprek in goed overleg moet worden opgenomen.

Bron: ANP, AD