Elk jaar wordt de basisverzekering aangepast. Een aantal vergoedingen wordt toegevoegd maar ook een aantal wordt geschrapt. In dit artikel lees je wat er gaat veranderen.

Het basispakket wordt vanaf 1 januari 2019 met de volgende vergoedingen uitgebreid:

  • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

    Het GLI-programma duurt twee jaar en richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Via de huisarts kunnen mensen met een matig gezondheidsrisico door overgewicht doorverwezen worden. Er wordt gekeken naar gezonder eten, meer beweging en een blijvende aanpassing van het gedrag.
  • Zittend ziekenvervoer

    De vergoeding voor zittend ziekenvervoer wordt ruimer. In 2018 werd alleen vervoer vergoed als de patiënt een behandeling moest onderdaan. In 2019 verandert dit. Hierdoor kunnen patiënten gebruikmaken van vervoer (niet ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling.
  • Oefentherapie bij COPD

    Oefentherapie bij COPD wordt in 2019 vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten de eerste 21 behandelingen zelf betaald worden. Het maximaal aantal behandelingen dat in 2019 vergoed wordt is 70. In de jaren daarna is het aantal afhankelijk van de ernst van de COPD.

Dit verdwijnt uit het basispakket

Paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn worden niet langer vergoed uit het basispakket vanaf 1 januari.

Meer weten over het basispakket?

Alles over de basisverzekering

Controleer altijd goed hoeveel je vergoed krijgt voor bepaalde zorg bij je eigen zorgverzekeraar.