Heb je ziekteverschijnselen die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus COVID-19? Dan kan het zijn dat je in 'thuisisolatie' wordt geplaatst. Wat betekent dat?

Let op: Informatie in dit artikel kan verouderd zijn. Lees daarom ook: adviezen over thuisisolatie van het RIVM en meer over de actuele stand van zaken bij het RIVM.

Thuisisolatie kan in twee gevallen aan de orde zijn:

  1. Om te voorkomen dat je de infectieziekte (in dit geval COVID-19) die bij jou is aangetoond verspreidt;
  2. Of: als je in afwachting bent van de diagnose van COVID-19.

Let op: het RIVM maakt onderscheid tussen thuisisolatie en thuisquarantaine.

Het RIVM zegt: 'Een persoon die in isolatie gehouden wordt, is ziek of er is een mogelijkheid dat die ziek is. Door isolatie kunnen deze patiënten anderen niet besmetten. Mensen kunnen thuis in isolatie blijven of in een ziekenhuis in isolatie behandeld worden.'

En: 'We spreken van thuisquarantaine als iemand die niet ziek is thuis moet blijven totdat zeker is dat deze persoon niet besmettelijk is voor anderen.'

Thuisisolatie is niet voor iedere patiënt mogelijk, een arts kan bepalen of iemand daarvoor in aanmerking komt. De arts bekijkt onder meer of de patiënt voor zichzelf kan zorgen, en of contact met eventuele huisgenoten zoveel mogelijk kan worden vermeden.

Het kan ook zijn dat in overleg met deskundigen tot andere maatregelen dan die hieronder worden genoemd wordt besloten, bijvoorbeeld dat het nodig is om huisgenoten op een andere plek onder te brengen. Overleg dus altijd met de arts wat in jouw situatie van toepassing is.

Het protocol van het RIVM bij thuisisolatie

Onderstaande zaken staan in het protocol - dat bedoelt is voor GGD'en ziekenhuizen - van het RIVM:

De patiënt mag de woning niet verlaten. In de tuin of op het balkon zitten mag, mits contact met anderen vermeden wordt.

De patiënt moet zoveel mogelijk alleen in een ruimte zijn. Als toch iemand anders in de ruimte moet zijn, dan is een afstand van minimaal 2 meter nodig, en moet de 'bezoeker' een mondmasker dragen.

De patiënt moet eigen spullen kunnen gebruiken (zoals: tandenborstel, bestek, handdoeken, beddengoed).

In het huis mogen geen anderen komen, behalve eventueel huisgenoten (tenzij anders afgesproken) en artsen (huisarts/GGD). Mensen die in dezelfde ruimte zijn met de patiënt moeten aan bepaalde regels voldoen, zoals: afstand houden en een speciaal soort mondkapje dragen.

Verder zijn er regels voor hygiëne en ventilatie. Zo gebruikt de patiënt bij voorkeur een eigen badkamer en wc. Is dat niet mogelijk, dan moeten het toilet en de badkamer dagelijks schoongemaakt en dertig minuten geventileerd worden. Wasgoed moet apart worden gewassen, net als de vaat van de patiënt. Oppervlakten die de patiënt veel aanraakt moeten regelmatig schoongemaakt worden. Huisgenoten en bezoekers moeten in veel gevallen - bijvoorbeeld tijdens het schoonmaken en bij het aanraken van spullen van de patiënt - wegwerphandschoenen dragen.

Meer regels en uitgebreidere toelichting op bovenstaande vind je in het protocol 'thuisisolatie' van het RIVM. En in deze informatiebrief voor patiënten.

Let op: dit is een algemene richtlijn, overleg met je arts wat in jouw situatie van toepassing is.

Hoe zit het met thuisquarantaine?

Word je in thuisquarantaine geplaatst? Daar is volgens het RIVM geen protocol voor, maar daarover krijgen mensen die het aangaat een bericht. 'De persoon in quarantaine verblijft thuis in een eigen ruimte, dat kan gewoon een eigen kamer zijn. Als het om een gezin gaat, kan dit de hele woning zijn. Samen met zijn of haar huisgenoten krijgen zij informatie over maatregelen die genomen moeten worden om eventuele besmetting te voorkomen.'

Over of mensen in thuisquarantaine het huis mogen verlaten voor een boodschap bij de supermarkt, kan het RIVM niet in algemene zin iets zeggen: 'Het is aan de  GGD om aan te geven wat voor een individu in thuisquarantaine op dat moment passend is.'