Jouw huisarts moet een dossier over je bijhouden met gegevens over onderzoeken, medicijnen, opnames in het ziekenhuis, operaties en jouw gezondheid in het algemeen. Dat staat in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO).

Iedereen vanaf 12 jaar heeft het recht om zijn eigen dossier in te zien. Dit kun je zowel mondeling als schriftelijk van je huisarts verzoeken. Alleen informatie die anderen in vertrouwen aan de arts hebben gegeven mag je niet zien. De huisarts mag weigeren om je jouw originele dossier mee naar huis te geven. Als hij dat doet, kan je vragen om een kopie. Daar mag de arts wel kosten voor in rekening brengen. Weigert de huisarts om je een kopie te geven? Dan kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie waarbij de huisarts is aangesloten. Het tuchtcollege of de rechter zijn andere mogelijk vervolgstappen.

Verander je van huisarts? Dan moet jouw oude huisarts het dossier overdragen aan de nieuwe arts. De oude arts moet wel een kopie van het dossier bewaren. De huisarts mag weigeren om het dossier aan jou zelf mee te geven, bijvoorbeeld om te voorkomen dat gegevens verloren gaan.

Aanpassingen doen

Heb je jouw dossier bekeken en kom je dingen tegen die feitelijk niet kloppen of niet volledig zijn? Dan kun je bij je arts aangeven dat je de gegevens graag wilt laten aanpassen. Verloopt dit niet soepel en werkt je huisarts niet mee, dan kun je hier een klacht over indienen bij de klachtenfunctionaris.

Gegevens vernietigen

Jouw medisch dossier wordt 15 jaar bewaard. Wanneer deze tijd is verstreken worden alle gegevens vernietigd, tenzij de arts of jijzelf wenst dat het dossier langer wordt behouden. Wil je jouw gegevens juist vóór het verstrijken van het bewaartermijn laten vernietigen? Dat kan. Hiervoor heeft de arts drie maanden de tijd. Het kan ook zijn dat jouw verzoek geweigerd wordt omdat de gegevens nodig zijn voor verdere behandeling, de informatie die erin staat van belang is voor andere patiënten of als je gedwongen bent opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Bron: Radar/Rijksoverheid