Ongeveer één op de drie mensen in Nederland krijgt in zijn of haar leven de diagnose kanker. In 2018 waren dit 116.000 mensen. Een ingrijpende diagnose voor de patiënt, maar ook zijn of haar dierbaren. Werk, vrijetijdsbesteding, relaties, het gezinsleven: kanker heeft invloed op je hele leven. Angst, stress, verdriet, boosheid en vermoeidheid zijn dan logische reacties, maar daarom niet minder vervelend. Gelukkig is er hulp beschikbaar als je er zelf niet helemaal uitkomt.

Na het horen van de diagnose gaat de aandacht allereerst uit naar de medische behandeling. Je bent als patiënt of naaste gefocust op genezing en gaat een achtbaan door van afspraken, onderzoeken en behandelingen. Dan is er nog weinig ruimte om stil te staan bij je emoties. Vaak ontstaat er pas ruimte in je hoofd voor emoties als de behandelingen zijn afgelopen, en je met een goed of minder goed bericht naar huis gaat. Hoe nu verder? Je kunt overspoeld worden door emoties als angst, verdriet en somberheid.

Anette Pet, Adjunct-directeur en Klinisch Psycholoog bij het Helen Dowling Instituut: 'Na de behandelingen ontstaat ruimte in je hoofd om door te laten dringen wat er gebeurd is. Je lichaam heeft je in de steek gelaten. Je lijf zat vol kwaadaardige cellen, zonder dat je er erg in had. Je hebt de dood in de ogen gekeken. Soms ben je je werk kwijtgeraakt. Of vrienden zijn afgehaakt. Alle zekerheden lijken verdwenen.'

Hoe ondersteun je iemand met kanker?

Psychologische hulp bij kanker

Het is belangrijk te weten dat je niet hoeft te blijven zitten met je zorgen en emoties als gevolg van kanker. Er is gespecialiseerde hulp beschikbaar als je bijvoorbeeld bang bent voor de toekomst, je zorgen maakt om je gezin of somber bent over je leven dat door de ziekte veranderd is. Bespreek jouw klachten en wensen met de huisarts, die jou kan helpen met het vinden van geschikte hulp. Er zijn verschillende instellingen die jou kunnen helpen.

Inloophuizen

Nederland telt tientallen inloophuizen verspreid over het land. Inloophuizen bieden laagdrempelig contact met lotgenoten, ontspannende activiteiten en andere mogelijkheden om je verhaal te doen. Je kunt er meestal zonder afspraak binnenlopen. Een bezoek aan een inloophuis is gratis, maar soms wordt een kleine bijdrage gevraagd voor activiteiten. Regelmatig organiseren inloophuizen thema- en voorlichtingsbijeenkomsten. Vaak zijn er ook speciaal opgeleide jeugdvrijwilligers aanwezig die kinderen, jongeren en gezinnen die te maken hebben met kanker ondersteunen. Kijk voor meer informatie over inloophuizen op www.ipso.nl.

Psycho-oncologische centra

Als je klachten zo ernstig zijn dat je niet meer kunt functioneren in je dagelijks leven, is professionele en gespecialiseerde hulp beschikbaar bij zogenoemde psycho-oncologische centra. Eén daarvan is het Helen Dowling Instituut in de regio Utrecht en Arnhem/Nijmegen. Met hulp van professionele therapeuten leer je hier je dagelijkse bezigheden weer op te pakken en grip te krijgen op je klachten. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar je hebt wel een verwijzing nodig van de huisarts. Dat kan in de vorm van individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie of groepstherapie. Maar er is ook online therapie mogelijk, bijvoorbeeld bij angst voor terugkeer van kanker of ernstige vermoeidheid als gevolg van de behandelingen.