Het nieuwe coronavirus uit Wuhan, China, is geclassificeerd als A-ziekte. Dat betekent dat artsen en medewerkers in laboratoria het meteen moeten melden als zij denken dat zij een patiënt hebben die besmet is met het coronavirus.

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg heeft die maatregel genomen na advies van het van het zogeheten Outbreak Management Team (OMT).

Een A-markering zegt dus dat er meteen bij een vermoeden van een besmetting met dat virus een melding moet worden gedaan bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

De GGD rapporteert vervolgens, in gepseudonimiseerde vorm (persoonsgegevens worden vervangen door een code), aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarna volgt ook een melding aan het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Lees meer over de meldingsplicht bij het RIVM.

Andere coronavirussen, MERS en SARS, hebben ook een meldplicht in de A-categorie.

Je hebt ook B- en C-ziekten, legt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit. Voor die ziekten heb je langer de tijd om een melding te maken. De A-kwalificatie is de hoogste notering.

Het RIVM heeft meerdere meldingen gehad van een vermoeden van het coronavirus in Nederland, maar in laboratoriumonderzoeken is het virus niet aangetroffen.

Huisartsen krijgen meer informatie over wat ze moeten doen als ze denken dat een patiënt ziek is van het coronavirus, meldt het ANP. Wie verschijnselen van de ziekte heeft binnen twee weken na terugkomst uit een plaats waar het virus rondwaart of in aanraking is geweest met een besmette patiënt moet worden onderzocht.

Andere adviezen ook aangenomen door de minister

Andere adviezen van het adviesteam worden ook aangenomen door de minister, aldus het ANP. Zo komt er geen controle op Schiphol om besmette reizigers te onderscheppen. Volgens de deskundigen werkt dat niet goed en maakt zo'n check dus weinig verschil. Reizigers worden wel met informatieschermen geïnformeerd.

De experts stellen bovendien dat mondkapjes niet nodig zijn - maar geven wel de tips: hoesten in de elleboogholte, goed de handen wassen en niet te dicht bij zieke mensen komen.

Ieder ziekenhuis kan mensen zo nodig opnemen in quarantaine. De minister gaat in kaart brengen hoeveel patiënten alle ziekenhuizen samen kunnen bergen.