Een drive-through-coronatest of een zelftest voor thuis: bedrijven bieden verschillende manieren aan om te checken of je het coronavirus hebt gehad. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op die markt en legt uit wat wel en niet mag.

Sommige mensen komen in aanmerking voor een coronavirustest die wordt uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met COVID-19-symptomen, die in een bepaalde kwetsbare groep vallen. Meer informatie over dat testbeleid vind je bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Een mobiel lab in Oss en een zelftest voor thuis

Verschillende bedrijven bieden ook coronatests aan buiten de eigen arts om. Zo stond in Oss een mobiel laboratorium waar je met een bloedprikje kon laten onderzoeken of je het coronavirus hebt gehad.

De IGJ laat weten dat zo'n coronatest niet per definitie verboden is. 'De aanbieders moeten voldoen aan verschillende wetten en normen. De IGJ kan niet vooraf en op afstand beoordelen of de aanbieders dat wel of niet doen. Inmiddels is de inspectie begonnen daar vanuit haar toezichtstaak naar te kijken'.

Online vind je diverse zelftesten voor thuisgebruik. Die zijn wél per definitie verboden. De IGJ zegt daarover: 'Er zijn op dit moment geen zelftesten voor thuisgebruik die zijn toegelaten tot de Europese markt. Die zijn dus verboden.' Lees meer bij de IGJ.