Detail

Persoonsgebonden budget

Wat is persoonsgebonden budget?

Synoniem(en): cliëntgebonden budget, cliëntgebonden budgetten, persoonlijk zorgbudget, persoonlijke zorgbudgetten, persoonsgebonden budgetten, pgb, pgb Jeugdhulp, pgb VV, pgb Wlz, pgb Wmo, pgb Zvw, pgb-regeling, pgb-regelingen, pgb's, Wlz-pgb, Wmo-pgb, Zvw-pgb

pgb; geldbedrag dat iemand kan aanvragen om zelf zorg, begeleiding, hulp(middelen) of voorzieningen vanuit de Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet of Zvw in te kopen; men kiest zelf de zorg- of hulpverleners, begeleiders of hulpmiddelen uit en het budget wordt via trekkingsrecht beheerd door de Sociale Verzekeringsbank, behalve het pgb Zvw dat uitbetaald wordt door de zorgverzekeraar

Gerelateerde term(en): Wlz

Gevonden forum topics over persoonsgebonden budget (2)